از دشوارترین‌ کار‌ها در گرافیک طراحی لوگو لاکچری است. لوگو لاکچری دارای المان‌ها و عناصری است که باعث زیبایی بیشتر لوگو می‌شود.