قوانین و حریم خصوصی لوگو داک

حریم خصوی مجموعه لوگو داک به صورت زیر است.